شعبه مرکزی

شعبه مرکزی شیرینی انار

اصفهان – خیابان پروین اعتصامی – جنب بانک قوامین – ساختمان آسمان پروین – شیرینی انار

 

تلفن های تماس:

32305536 و 09100260034 و 09302040176

برای ارسال بازخورد، پیشنهادات و انتقادات خود در رابطه با فروشگاه شیرینی انار از فرم مقابل استفاده کنید.

 

آدرس ایمیل: info@shirinianar.com